لو اوتنز مخترع نوار کاست و پیشگام در CD در سن 94 سالگی درگذشت اخبار
لو اوتنز مخترع نوار کاست و پیشگام در CD در سن 94 سالگی درگذشت
«لو اوتنز» مخترع نوار کاست و پیشگام در CD، در سن 94 سالگی درگذشت. وی به عنوان مدیر...
3 سال قبل