روز جهانی بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات

بی شک اکثر انسان ها از مضررات سیگار و سایر دخانیات آگاه هستند،سالانه هزاران نفر بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست میدهند

هزینه های درمان بیماران ریوی ناشی از مصرف دخانیات هر ساله مبلغ قابل توجهی از بودجه سلامت کشورها را به خود اختصاص میدهد

در روز جهانی بدون دخانیات مجموعه رزمیلو با در نظر گرفتن مسولیت های اجتماعی خود در نظر دارد بخشی از درآمدهای حاصله را صرف امور اجتماعی در جهت آشنایی نوجوانان و جوانان به عنوان بخش مهمی از قشر آسیب پذیر این موضوع اختصاص دهد

فراموش نکنید سلامت و تن درستی ما برای عزیزان ما مهم و قطع به یقین مشکلات ما سبب آزار نزدیکان را فراهم خواهد کرد

با هم برای جهانی بدون دخانیات....