شرکتهای تولید کننده موتور سیکلت در ایران

شرکتهای تولید کننده موتور سیکلت در ایران

این شرکت ها تولنسته اند استانداندهای تولید موتور سیکلت در ایرا را کسب کنند و برای محولات خود پلاک انتظامی دریافت کنند

گروه کویر موتور (یکتاز سیکلت کویر و کویر موتور اوراسیا)

گروه تولیدی و صنعتی نیرو موتور

نیکران موتور پاسارگاد

بهرو سیکلت و سرعت سیکلت

شاهین موتور

دینو موتور قم

گروه همتاز (جهان همتا سیکلت بناب و همتا خودرو آذربایجان)

سالار گستر آسیا

آرمان موتور فارس

متین خودرو

ایران دوچرخ ارشیا

نیرو محرکه

سهند سیکلت سپاهان

چابکرو البرز

عرفان سیکلت ایرانیان

زمرد سیکلت کویر

پاسارگاد سیکلت ایرانیان/ فارس

 تیزپر توس

تکتاز موتور و روان سیکلت

ثاقب خودرو

هانی موتور البرز

صنعت موتور شکوهیه

شباب خودرو روز

پیشرو گستر فارس، پیشرو سیکلت و بهتاز

تلاش

سپاهان سیکلت کوهپایه

سپهر خودرو

سکان صنعت پارس

کبیر موتور کازرون

پگاه موتور بینالود

توسن محرکه شرق

پیشتاز موتور توس

جهانرو

همراه سیکلت جهان

اوج پرواز ما دو نفر

تکاور میبد

اصفهان سیکلت

توسن سپهر آسمان کویر

ماشین سازی شاهین شهر سپاهان

فن گستران خودرو توسن

مروارید ساز خزر

فروشگاه اینترنتی رزمیلو