قیمت بلیط پیست اسکی دیزین زمستان ۹۹

قیمت بلیط پیست اسکی دیزین زمستان ۹۹

 بلیط کامل اسکی : ۲۵۰،۷۰۰ تومان

 بلیط ویژه(VIP) : ۶۵۴،۰۰۰ تومان

بلیط گردشگر : ۹۹،۰۰۰ تومان

 تمامی نرخ ها با حسب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است.

خرید بلیط از سایت زیر

www.darbansarski.ir

در ضمن خرید بلیط فقط اینترنتی است