سفارش خرید با لینک

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

در این فرم شما میتوانید لینک کالای مورد نظر خود را وارد کنید و پس از بررسی توسط تیم پشتیبانی کالای مورد نظر شما به فروشگاه اضافه خواهد شد

و پس از آن میتوانید خرید خود را انجام دهید لازم به ذکر است که در این روش هیچ محدودیتی برای انتخاب از بین محصولات فیزیکی و یا مجازی ندارید

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true” ajax=”false”]
[ipt_fsqm_form id=”1″]